Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Golčově Jeníkově je zařazena do kategorie požární ochrany jako JPO II/2. To znamená, že členové jednotky zabezpečují výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu. Výjezd musí být uskutečněn do 5 minut od vyhlášení poplachu. JSDH Golčův Jeníkov je předurčena k výjezdům na dopravní nehody.

Vyhlášení poplachu jednotce probíhá prostřednictvím Krajského operačního a informačního střediska HZS kraje Vysočina. Příslušníci jednotky již nejsou svoláváni pouze akusticky pomocí sirény, ale pomocí SMS zprávy zaslané hasičům na mobilní telefon.  Současně s SMS je pomocí technologie AMDS  (AutomatedMessageDelivery Systém) prozváněn mobilní telefon a po přijetí hovoru je hasičům sdělena hlasová zpráva. Průměrná doba výjezdu se pohybuje okolo 3 minut od vyhlášení poplachu.

V součastnosti je v místní jednotce celkem 29 hasičů. Hasiči pravidelně absolvují lékařské prohlídky a prokazují způsobilost k výkonu své funkce. Absolvují zdravotnická školení, výcvik pro vyprošťování osob z havarovaných vozidel, výcvik pro záchranu osob z vodní hladiny, školení pro obsluhu motorových pil nebo výcvik nositelů dýchací techniky. Strojníci pravidelně provádí kondiční jízdy s vozidly zařazenými na výjezd. 

Členové:


SKALICKÝ Jan
Velitel jednotky

DIBELKA Miroslav
Velitel družstva
DOBRÝ Jan
Strojník
DOBRÝ Lukáš
Strojník
DOSPIVA Aleš
Hasič
FIŠER Jan
Hasič
FLÉGR Jakub
Hasič
HALČÍN Tomáš
Velitel družstva
HEŘMÁNEK Jakub
Hasič
HEŘMÁNEK Radek
Strojník
HOUFEK Josef
Hasič
HRDÝ Miloš
Hasič
JECHA Pavel
Hasič
JELÍNEK Tomáš
Hasič
KAŇKOVSKÝ Roman
Hasič
KOCOUREK Ondřej
Hasič
KUBIZŇÁK Jiří
Velitel družstva
KUBIZŇÁK Jiří ml.
Hasič
KUBIZŇÁK Michal
Hasič
LAUDA Ondřej
Hasič
MÁLEK Miroslav
Strojník
MAREČEK Pavel
Hasič
MELECHOVSKÝ Pavel
Hasič
NOHÝNEK Jiří
Strojník
NOVÁK Jaroslav
Strojník
NOVÁK Petr
Hasič
NOVÁK Vladimír
Velitel družstva
PAPOUŠEK Zdeněk
Strojník
PETRUS Jakub
Hasič
PETRUS Jiří
Strojník
REJCHART Martin
Strojník
STEKLÝ Martin
Strojník
ŠOUPAL Pavel
Velitel družstva
ŠŤASTNÝ Radek
Strojník

VANC Jiří
Velitel družstva