Dne 28. 10. se naši mladí soptíci zúčastnili historicky 1. mistrovství ČR v hodu holinkou. Soutěžilo se v několika věkově oddělených kategoriích. Díky trenérským instrukcím hlavních vedoucích se soptíci umístili na krásných pozicích. Holinkou si hodili i hlavní vedoucí. Akci si hasičáci užili mírou vrchovatou.