I letošní sezóna byla bezesporu bohatá na zážitky. Stejně jako v minulosti nám tento uplynulý časový interval přinesl zábavu i poučení. V prvé řadě jsme se s mladými hasiči tradičně zúčastnili hry Plamen, která je jedním z hlavních pilířů naší celoroční činnosti. V rámci této hry jsme se mimo jiné absolvovali Závod požárnické všestrannosti,  při kterém si některé děti zopakovaly a jiné osvojily řadu dovedností.  Nutno říci, že tato, poměrně komplexní soutěž, není pro naše malé hasiče vůbec jednoduchá. Na trénink běhu, topografie, střelby ze vzduchovky, lezení po laně i jiných dovedností mají poměrně málo času. Koná se totiž jen asi měsíc po zahájení nové sezóny, zpravidla v říjnu. Nicméně s trochou píle, zápalu a úsilí, je možné i nemožné!

Dále jsme se také několikrát zúčastnili soutěže v požárním útoku. Jedná se o disciplínu, kterou si většina lidí představí pod pojmem „požární sport“. Člověk musí být zejména pohotový, protože vydařené celkové provedení netrvá ani minutu. Pro většinu našich dětí je však požární útok zdrojem energie. Lze totiž říci, že každý jednotlivý pokus je zážitkem, který dokáže naše tělo zaplavit notnou dávkou adrenalinu.

Náš rok, to však neznamená pouze soutěže. Další, nyní již nedílnou součástí, je např. plnění tzv. odznaků odborností.  Každý mladý člen, který chce nějaký odznak odbornosti získat, musí předvést, že teoreticky zvládá danou problematiku. Musí totiž projít testem a navíc i ústní zkouškou. Osobně si myslím, že se jedná o dobrou motivaci učení se základů požární ochrany.

Po několika letech jsme loni obnovili tradici letního tábora. Letos jsme společně s jeníkovskými skauty zamířili do Lípy u Havlíčkova Brodu. Celotáborová hra byla v duchu slavných českých cestovatelů Zikmunda a Hanzelky. Nadneseně lze říci, že si děti vlastnoručně vyrobily slavnou Tatru 87, provedly zatěžkávací zkoušku stroje, pluly po jezeře Kivu a nakonec dosáhly i Mysu Dobré naděje. V průběhu jsme společně zdobili táborová trička, táborové vlajky a hráli velkou spoustu her. Vzhledem k tomu, že jsme se nesetkali s jedinou negativní dětskou zpětnou vazbou, považujeme tábor za skutečně vydařený. 

Závěrem bych ráda upozornila, že stále přijímáme nové členy a členky do našeho kroužku mladých hasičů. Naše schůzky jsou pravidelně každý pátek od 17.00 hodin do 18.30hodin.                                                                                                                              Michaela Nováková