Ve dnech 2. až 6. července se uskutečnilo historicky první soustředění kroužku mladých hasičů. V porovnání s tábory, kterých se náš kroužek účastnil v minulých letech jsme měli k dispozici mnohem méně času, a tak byl program skutečně nabitý. Naše soustředění začalo v hasičské zbrojnici a odsud jsme také uskutečnili první procházku a to na „Skalka“, kde jsme se byli podívat na naší lípu, jež byla vysazena před dvěma lety k příležitosti stého výročí založení československé republiky. Druhý   den jsme se vydali  na výlet do nedaleké Jihlavy, kde jsme navštívili krajské operační středisko, podívali jsme se na Hasičský záchranný útvar, kde nás čekalo velké překvapení v podobě jízdy hasičským tankem, což rozhodně nezažije každý. Všem se tento zážitek velmi líbil. V Jihlavě jsme také navštívili letiště, kde se nachází i hasičské letadlo, které je určeno k hašení požárů. Po výletu jsme se všichni přesunuli do malé vesničky Lubno, kde jsme strávili zbytek této akce. Zde nás přivítal pan Šoupal se svou početnou psí smečkou.

V průběhu celého soustředění nás doprovázela souvislá hra. Mezi sebou v ní soupeřil tým Nosorožců a Plameňáků. Mimochodem tato jména nebyla dětmi vybrána náhodou. Obě jsou úzce propojena s hasičskou tématikou. V rámci hry se získávaly body, a to za nejrůznější úkoly, soutěže, dobré skutky, …. . S bodovým skóre značně zahýbal rybolov, mladými hasiči velice oblíbená aktivita. Některým se v rybaření dařilo tak, že si dokonce vysloužili novou přezdívku.

Naše soustředění však zdaleka nebylo zaměřeno pouze na hry a odpočinkové aktivity. V podstatě nejdůležitější součástí celé akce byla příprava na závod požárnické všestrannosti, který nás čeká brzy po letních prázdninách. Nacvičovali jsme střelbu ze vzduchovky, první pomoc, ale i základy topografie, jež jsou mnohdy pro soutěžící velkým oříškem.

V sobotu večer se starší děti účastnily tzv. „bojovky“. Letos šlo v podstatě o modelovou situaci. Mladí hasiči měly za úkol pomocí požární stříkačky uhasit „požár“, a to co v možná nejkratším intervalu. Pro zdárné splnění této zkoušky bylo třeba velké dávky úsilí, ale zejména spolupráce, která je pro skutečné hasiče tak důležitá. Zvládli to perfektně!

Závěrem bychom chtěli poděkovat úplně všem, jež se podíleli na tom, aby naše soustředění proběhlo úspěšně.

Vladimír a Michaela Novákovi, Pavel Melechovský