Po ukončení pátrací akce v Kozohlodech přejíždí naše jednotka společně s kolegy ze stanice HZS Čáslav k požáru strniště blízko obce Šebestenice. Při příjezdu na místo události je již požár hašen místní jednotkou ze Šebestenic. Při požáru nevznikla žádná majetná škoda. Jednotka se po desáté hodině vrací zpět na základnu.