Dne 3. října se náš kroužek mladých hasičů vypravil na závod požárnické všestrannosti do nedaleké obce Sobíňov. Členové našeho kroužku vázali uzle, lezli po laně, stříleli ze vzduchovky, určovali azimut a plnili další lehké i nelehké disciplíny, které k „podzimní soutěži“ patří. Je třeba říci, že se všeho zhostili statečně a patří jim za to velký dík. Ne vždy je totiž možné měřit úspěch prostřednictvím bodů či pořadníku. Někdy je to celé spíše o snaze a úsilí, jež do té či oné činnosti daný človíček vloží. Velký dík patří také Pavlu Melechovskému, který dělal rozhodčího na trati a od samého rána kontroloval správnost uvázaných uzlů mnoha družstev. Obzvláště je třeba ocenit „Vydrou“ úspěšně uvázaný úvaz na proudnici či zodpovědné opatrování našeho maskota Jiskřičky Míšou Žáčkem.

Jsme velice rádi i za to, že se s námi do Sobíňova vypravili i ti, kteří plnili úlohu náhradníka. Jedná se totiž o nelehkou pozici. Ve chvíli, kdy někdo například onemocní, musí být náhradník schopen za něj vše zastat.

Výsledky ještě neznáme, ale pro nás je stejně vítězem každý mladý hasič, který se snažil a bojoval až do konce.Snaha, píle a spolupráce totiž patří k základním charakteristikám každého správného hasiče či hasičky.

Akce se z našeho pohledu rozhodně vydařila, současné epidemiologické situaci navzdory.

Ještě jednou tedy všem děkujeme a těšíme se na další společné zážitky!

Láďa a Míša Novákovi