Letošní soustředění bylo zahájeno v naší hasičské zbrojnici. Hned první den jsme se byli podívat v lipové aleji na lípu našeho kroužku, abychom zjistili, jak se jí daří. A jak už tomu bývá, i letos jsme hned první večer zažili v hasičárně poplach. Děti pečlivě sledovaly rychlý příjezd členů výjezdové jednotky.

 Následující den jsme se vydali na výlet do Prahy. První zastávkou byla Hasičská stanice ve Strašnicích, kde pracuje velitel našeho sboru Jan Skalický a dále také člen Lukáš Dobrý. I zde nás neminul výjezd tamější jednotky.  Prohlédli jsme si techniku profesionálních hasičů, což zahrnovalo mimo jiné i vystoupání hasičskou plošinou do výšky třiceti metrů. Následovala návštěva pražské zoologické zahrady, která byla taktéž velice vydařená. Tento výlet jsme završili návštěvou fastfoodového řetězce, jež nemůže chybět u žádného výletu.

Další den jsme se přesunuli do nedaleké vesnice Lubno. Zde jsme především nacvičovali různé disciplíny požárního sportu. Stříleli jsme ze vzduchovek, vázali uzle, lezli po laně nebo trénovali požární útok. Mimo jiné jsme se také věnovali, dětmi oblíbenému, rybolovu.  V Lubně jsme také poprvé vyzkoušeli naši novou kladinu.

Dále jsme v Lubně měli ukázku policejní techniky, kterou nám předvedl člen našeho sboru Ondřej Lauda. Tu si děti také velmi užily. Příslušníci policejního sboru nám předvedli policejní vůz včetně jeho výbavy a speciálních úprav. Dále jsme si například také mohli prohlédnout těžkooděneckou výstroj.

Součástí našeho pobytu v Lubně byla i letos noční bojovka.  Děti měly za úkol uhasit „požár“ za podmínek, které jsou v reálném světě tak běžné – nepříznivých. Musely i přes rozespalost vyřešit situaci, kdy nefungovala požární stříkačka. Zhostily se toho s odvahou, odhodláním a fištrónem.

Hasičské soustředění jsme opět zakončili v naší hasičské zbrojnici.

Tímto tedy vřele děkujeme všem, kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu našeho soustředění.

Vedoucí soustředění

Vladimír a Michaela Novákovi, Pavel Melechovský