Dne 7. Května se po dvouleté „covidové“ pauze uskutečnilo očekávané jarní kolo Hry plamen. Soutěž se konala v nedalekých Habrech na tamějším hasičském hřišti. Z našeho kroužku se zúčastnilo jedno družstvo mladší a jedno družstvo starší kategorie. Děti změřily své schopnosti konkrétně ve třech disciplínách. Jednalo se o štafetu požárních dvojic, štafetu 4x 60m a požární útok.

Díky počasí nebylo možné trénovat nějak zvlášť dlouho, ale o to jsme se snažili více. Připravovali jsme se zejména na místním přípravném fotbalovém hřišti. Znovu jsme se učili správně skákat přes bariéru, přeběhnout kladinu a zejména jsme se snažili pilovat požární útok.

Nutno podotknout, že předešlé dva roky zasáhly i do činnosti mladých hasičů obecně. Někde došlo ke zvýšení počtu členů, jinde k rapidnímu snížení.  V některých sborech vedoucí našli novou motivaci a jinde se tito lidé začli zkrátka věnovat jiným aktivitám. U nás zůstal počet dětí i nasazení prakticky na stejné úrovni. Po celou dobu jsme se totiž snažili, pandemii navzdory, různými způsoby udržet zaběhlý standard. Nicméně, družstvo kategorie mladších dosáhlo krásného třetího místa a starší se úmístili na místě druhém. Tím pádem starší postoupili do okresního kola – konaného v Havlíčkově Brodě.