VYS SČK  PAR Celkem  Dopravní nehoda 18 0 0 18 Požár 12 1 1 14 Únik nebezpečných látek  4 0 0 4 Technická pomoc  105 0 0 105 Záchrana osob a zvířat  1 0 0 1 Ostatní mimořádná událost 0 0 0 0 Planý poplach 1 0 0 1   141 1 1 143