VYSSČK PARCelkem 
Dopravní nehoda180018
Požár121114
Únik nebezpečných látek 4004
Technická pomoc 10500105
Záchrana osob a zvířat 1001
Ostatní mimořádná událost0000
Planý poplach1001
 14111143